DESTINATION...

Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęć tanecznych oraz opłat.

  • CENNIK ZAJĘĆ DLA GRUP SPORTOWYCH - DZIECI I MŁODZIEŻ

Wszystkie grupy sportowe (dzieci oraz młodzieży) podlegają pod Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION, zwany dalej "Klubem", który jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków tańca. W UKTS Destination obowiązują stałe opłaty członkowskie miesięczne (bez względu na ilość treningów w danych miesiącu i niezależna od faktycznych obecności dziecka).

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W UKTS DESTINATION:

  • Składki członkowskie obowiązujące od września do czerwca:

- grupy dziecięce 4-5 lat – 1 x w tygodniu 45 min – 70 zł / miesiąc

- grupy sportowe (taniec nowoczesny, disco dance) – 2 x w tygodniu 60 min – 130 zł / miesiąc

- grupy sportowe (taniec nowoczesny, disco dance) – 2 x w tygodniu 90 min – 150 zł / miesiąc

- grupy sportowe (taniec nowoczesny, disco dance) – 1 x w tygodniu 60 min – 80 zł / miesiąc

- grupy ACRO DANCE, MODERN – 2 x w tygodniu 60 min – 160 zł / miesiąc

- grupy HIP HOP (dzieci i młodzież) – 1 x w tygodniu 60 min – 100 zł / miesiąc

  • Składki członkowskie obowiązujące w lipcu oraz sieprniu:

- 50% wysokości comiesięcznej składki członkowskiej opłacanej w roku szkolnym - w przypadku braku obecności na zajęciach wakacyjnych

- 100% wysokości comiesięcznej składki członkowskiej - w przypadku uczestniczenia w treningach podczas wakacji

  • pojedyńczy trening 30 zł

Każdy tancerz uczęszczający na zajęcia taneczne do UKTS Destination musi dostarczyć do instruktora prowadzącego wypełnioną przez rodzica / opiekuna DEKLARACJĘ TANCERZA.

Tutaj do pobrania -> STATUT UKTS Destination oraz REGULAMIN UKTS Destination.

 

  • CENNIK ZAJĘĆ DLA GRUP REKREACYJNYCH - DOROŚLI

Na wszystkie grupy rekreacyjne (dorośli) obowiązują karnety imienne zakupione w naszym studiu Destination Dance Studio. Karnet ważny jest 30 dni.

CENNIK KARNETÓW:

- pojedyncze wejście - 30 zł

- HIGH HEELS, SEXY LADIES, STRETCHING – 1 x w tygodniu 60 min – 100 zł / miesiąc

- karnet OPEN (wejście na wszystkie zajęcia dla dorosłych) - 250 zł / miesiąc

 

  • DANE DO WPŁAT DLA GRUP SPORTOWYCH (dzieci i młodzież)

Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION
ul. Królewiecka 21c/I
82-300 Elbląg
NIP: 578-24-87-360

Nr konta:
Bank MILLENNIUM S.A. 30 1160 2202 0000 0001 5087 8720

 

  • DANE DO WPŁAT DLA GRUP REKREACYJNYCH (dorośli)

Destination Dance Studio Milena Sikorska
ul. Królewiecka 21c/I
82-300 Elbląg
NIP: 578-285-33-85

Nr konta:
Bank MILLENNIUM S.A. 83 1160 2202 0000 0003 6374 2714

 

  • KONTAKT:

Recepcja: +48 728 764 658

Właściciel Milena Sikorska: +48 511 912 289

E-mail: destinationelblag@gmail.com