DESTINATION...

Drodzy rodzice zapraszamy do zapoznania się z planem naszego Zimowiska Tanecznego UKTS Destination 2017.

Poniżej dostępny jest pełny plan Zimowiska Tanecznego 2017 z podziałem na poszczególne grupy.

Prosimy o zapoznanie się z planem, punktualne przyprowadzanie dzieci i odpowiedni ubiór dostosowany do atrakcji.

Podział na grupy:

GRUPA 1 - dzieci średniozaawansowane i zaawansowane w wieku do 11 lat

PLAN GRUPA 1

GRUPA 2 - młodzież w wieku 12-18 lat zaawansowana

WAŻNE!!! Osoby, które samodzielnie będa wracać do domu po Zimowisku proszone sa o przyniesienie pisemnej zgody rodzica, najpóźniej w poniedziałek 23.01.2017 do wychowawcy grupy.

PLAN GRUPA 2

GRUPA 3 - dzieci z grup poczatkujacych (tańczace do roku czasu)

PLAN GRUPA 3

 

Informujemy, iż zastrzegamyy sobie prawo do zmian w planie zajęć Zimowiska Tanecznego w zwiazku z sytuacjami losowymi np. warunki atmosferyczne.