DESTINATION...

Drodzy rodzice zapraszamy do zapoznania się z planem naszego Zimowiska Tanecznego UKTS Destination 2019.

Poniżej dostępny jest pełny plan Zimowiska Tanecznego 2019.

Prosimy o zapoznanie się z planem, punktualne przyprowadzanie dzieci i odpowiedni ubiór dostosowany do atrakcji.

 

Dzieci przyprowadzać można codzinnie od godz. 07:45. Odbiór do godz. 16:00. 

 

PLAN ZAJĘĆ <- do pobrania tutaj

 

WAŻNE!!! Osoby, które samodzielnie będa wracać do domu po Zimowisku proszone sa o przyniesienie pisemnej zgody rodzica, najpóźniej w poniedziałek 21.01.2019 do wychowawcy grupy.

 

Informujemy, iż zastrzegamyy sobie prawo do zmian w planie zajęć Zimowiska Tanecznego w zwiazku z sytuacjami losowymi np. warunki atmosferyczne.