DESTINATION...

Drodzy rodzice zapraszamy do zapoznania się z planem naszego Zimowiska Tanecznego UKTS Destination 2020.

Poniżej dostępny jest pełny plan Zimowiska Tanecznego 2020 dla grupy rekreacyjnej oraz grup warsztatowych.

Prosimy o zapoznanie się z planem, punktualne przyprowadzanie dzieci i odpowiedni ubiór dostosowany do atrakcji.

 

  • Dzieci z grupy rekreacyjnej przyprowadzać można codzinnie od godz. 07:45. Odbiór do godz. 16:00. 
  • Dzieci i młodzież z grup warsztatowych mogą przyjść bezpośrednio na poranne zajęcia taneczne w SP 12, jednak wychowawcy będą również czekać na dzieci i młodzież z tej grupy od godz. 8:00 na sali konferencyjnej MOSiR i zaprowadzą uczestników na zajęcia do SP 12 na odpowiednia godzinę (jeżeli ktoś chce przyjść - zapraszamy)

 

PLAN ZAJĘĆ <- GRUPA REKREACYJNA

PLAN ZAJĘĆ <- GRUPY WARSZTATOWE

 

WAŻNE!!! Osoby, które samodzielnie będa wracać do domu po Zimowisku proszone sa o przyniesienie pisemnej zgody rodzica, najpóźniej w poniedziałek 20.01.2020 do wychowawcy grupy.

 

Informujemy, iż zastrzegamyy sobie prawo do zmian w planie zajęć Zimowiska Tanecznego w zwiazku z sytuacjami losowymi np. warunki atmosferyczne.